B&P Instal

Strona w trakcie tworzenia. Materiały się sukcesywnie uzupełniane.

Wystawy według dekad

Wystawa: Kobiety nowoczesne

Kobiety nowoczesne

Miasto: Poznań
Instytucja: Galeria Piekary, Fundacja 9/11 Art Space
Kuratorka: Cezary Pieczyński
Data: 8.05–12.06.2015

Urszula Broll, Kompozycja, 1956
Urszula Broll, Pejzaż, 1957
Maria Jarema, Kompozycja, 1949
Janina Kraupe-Świderska, Charaktery I, 1957
Janina Kraupe-Świderska, Oczy nocy, 1961
Janina Kraupe-Świderska, Zbieranie chrustu, 1960
Janina Kraupe-Świderska, Białe pawie, 1964
Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska, Kompozycja, 1959
Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska, Kompozycja świetlisto-zielona, 1965
Arika Madejska, Konstrukcja w czerni XIV, 1964
Jadwiga Maziarska, Kompozycja, 1984
Jadwiga Maziarska, bez tytułu, 1984
Erna Rosenstein, Gęsto, 1959                                        
Erna Rosenstein, Indianie, lata 50. XX w.
Teresa Pągowska, Obraz czarny z aktem, 1962
Erna Rosenstein, Znicze, 1966                                                    
Erna Rosenstein, Chwila w południe, 1968                         
Erna Rosenstein, Krajobraz kosmiczny, 1982
Teresa Rudowicz, Kompozycja, 1954
Teresa Rudowicz, tu i tu, 1956
Teresa Rudowicz, Kompozycja 62/2, 1962
Maria Stangret, Karta z zeszytu do geografii, 1983
Alina Szapocznikow, Kompozycja, 1960
Alina Szapocznikow, bez tytułu, 1961
Teresa Tyszkiewicz, Kompozycja, 1957      
Teresa Tyszkiewicz, Kompozycja, 1963
Teresa Tyszkiewicz, Kompozycja, 1968
Teresa Tyszkiewicz, Gest, 1992 

Wystawa Kobiety nowoczesne ma na celu zaprezentowanie różnorodnych postaw artystycznych kobiet, których twórczość miała istotny wpływ na rozwój polskiej sztuki nowoczesnej: Urszuli Broll, Janiny Kraupe-Świderskiej, Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej, Ariki Madeyskiej, Jadwigi Maziarskiej, Teresy Pągowskiej, Erny Rosenstein, Teresy Rudowicz, Marii Stangret i Teresy Tyszkiewicz. Związane z najważniejszymi ośrodkami artystycznymi w Polsce, jednocześnie stały się przeciwniczkami istniejących ówcześnie porządków, zjawisk i trudności na polu sztuki. Dzieląc doświadczenia swojego pokolenia, każda z kobiet współtworzyła oddolne ruchy artystyczne, wpisując się tym samym w karty historii powojennej awangardy. Śmiałość wyborów twórczych, ale i odwaga wystąpień oraz krytyki, pozwoliła zachować im niezależność artystyczną. Wystawa zbiorcza artystek, wciąż na nowo odkrywanych, nieodwołalnie prowadzi do refleksji nad należnym im miejscem w historii sztuki.

 [Nota prasowa, http://www.galeria-piekary.com.pl/?lang=pl]

Kurator Cezary Pieczyński o wystawie ZOBACZ FILM

Plakat ZOBACZ

Zaproszenie ZOBACZ

Nasz serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się wiecej.

Zgadzam się